Aktuality

1.2.2024

Termín konání Valné hromady

Vážení přátelé tenisového oddílu,

v souladu s platnými stanovami klubu si Vás dovoluji pozvat na Valnou hromadu TK Žatec, která se koná dne 22. 3. 2024 v 17:30 hodin v klubovně našeho tenisového oddílu. 

 Program: 

1. Zahájení, přivítání hostů 

2. Schválení programu a jednacího řádu 

3. Volba mandátové a návrhové komise 

4. Změna členů představenstva a členů RK 

5. Zpráva o činnosti TK za rok 2023

6. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2024

7. Zpráva RK a kontrola usnesení z VH 2023

8. Zpráva mandátové komise 

9. Diskuse 

10. Usnesení + závěr 

Prosíme Vás o potvrzení (ne)/účasti na náš e-mail.

PD

 

31.12.2022

Provozní informace od 1.1.2023

Provozní informace:

-         Od 1.1.2023 vytápíme nafukovací haly na 14 stupňů, avšak vše záleží na venkovní teplotě.

-         Od 1.1.2023 nenavyšujeme ceny tréninků ani ceny za kurt v halách, všechny ceny zůstavají stejné jako v roce 2022/2023.

-         Poplatky za halovou sezonu roku 2024 budou splatné na 2 poloviny a to první do 20.1.2024 a druhá do 20.3.2024

-         Členské poplatky za rok 2023 budou vybírány v březnu, všechny hráče oddíl vyzve emailem.

Tréninkové informace:

-         Od 1.1.2023 zavádíme povinnost omluvit se z neúčasti tréninku trenérovi minimálně 8 hodin před začátkem tréninku. Pokud včas nepřijde omluva trenérovi bude daný trénink zaúčtovaný tak jako kdyby trénink proběhl. Tato povinnost je zavedena z důvodu neustálého neomlouvání nebo omlouvání 5 minut před začátkem tréninku. Pro úplnou přesnost se omlouvejte pomocí SMS trenérovi kde je zaznamenám datum a čas odeslání .

-         Pokud se hráč omluví 8 hodin před začátkem tréninku a jedná se o individuální trénink, trenér dá k dispozici alespoň 2 náhradní termíny hráčovi, aby si hráč mohl svojí hodinu odtrénovat a nepropadl mu tak předplacený kurt v hale. Pokud ani dva náhradní termíny hráči nestačí, hráči předplacený kurt propadá, ale nehradí trenéra.