Aktuality

12. 8. 2021 - Pozvánka na Valnou hromadu TK Žatec

Vážení členové TK Žatec,

dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu TK Žatec, která se koná dne 30. září 2021 v 17,30 hodin v klubovně TK.

Program:

  1. Zahájení, přivítání hostů
  2. Schválení programu a jednacího řádu
  3. Volba mandátové a návrhové komise
  4. Zpráva o činnosti TK za rok 2021
  5. Zpráva o hospodaření v roce 2021
  6. Zpráva revizní komise
  7. Předpoklad rozpočtu na rok 2022
  8. Diskuse
  9. Závěr

Žádáme Vás o potvrzení účasti do 23. 9. 2021 na teniszatec@gmail.com.

Těšíme se na Vaši účast